GỌI THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Anh gọi Nàng Thơ:''Thức dậy thôi!''     

Để anh trao nụ thắm hoa cười..... 

More...