NỖI NIỀM - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Đã hơn bốn mươi năm

Người đi không trở lại

Để lòng ai tê tái

Đau đáu mãi khôn nguôi…

More...