THU YÊN BÌNH - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Buổi sáng mùa thu đẹp tuyệt vời!
Lung linh ánh nắng cảnh ngời tươi 

More...

VIỆT NAM - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Thế giới muôn người đều nể phục

Ngời ngời nước Việt ở phương Nam .

More...

MỦI LÒNG - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Tình đời hiu hắt... thân cô quạnh

Gối chiếc chăn đơn... Nghĩ mủi lòng.

More...

MỪNG QUỐC KHÁNH - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Mừng ngày Quốc khánh rợp cờ hoa

Bác đọc khai sinh nước Cộng hòa

 

More...

LÊN NGÔI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Hết ỒN lại nảy cái vần UÔI

Xướng họa giao lưu thoải mái cười.

More...