TỰ VỊNH TUỔI 65 - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Rèn luyện tinh thần và sức khỏe

Sống vui, hữu ích…Trí tâm ngời.

 

More...

CƠ DUYÊN - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Ấp ủ bao năm đến tận giờ
Nay mình mới có được duyên cơ

More...

MÓN HỜI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Xóm Lá đột nhiên mở chợ Trời

Mời chào đấu giá một “thằng Tôi”

More...

VỀ THÔI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Bờ-lốc vi-en đã tái hồi

Ta về tu bổ lại đi thôi!

More...

THẮM HƯƠNG ĐỜI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Gió thu xào xạc tựa như lời 
Trai gái dập dìu bước sánh đôi

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25287','vr45m3vra7vegtc0pn8pd2mgl1','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-18 17:12:32','/ac41801/tho-duong-luat.html')