TỰ VỊNH TUỔI 65 - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Rèn luyện tinh thần và sức khỏe

Sống vui, hữu ích…Trí tâm ngời.

 

More...

CƠ DUYÊN - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Ấp ủ bao năm đến tận giờ
Nay mình mới có được duyên cơ

More...

MÓN HỜI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Xóm Lá đột nhiên mở chợ Trời

Mời chào đấu giá một “thằng Tôi”

More...

VỀ THÔI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Bờ-lốc vi-en đã tái hồi

Ta về tu bổ lại đi thôi!

More...

THẮM HƯƠNG ĐỜI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Gió thu xào xạc tựa như lời 
Trai gái dập dìu bước sánh đôi

More...