VỀ LÀNG - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Mừng vui làng đã phục hồi...

More...

TIẾNG THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Tiếng thơ như tiếng lòng ta       

Tiếng thơ kết nối bạn xa bạn gần

More...

ĐẾN THĂM SƠN MĨ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Đến thăm Sơn Mĩ hôm nay

Lòng tôi xúc động tràn đầy xót thương….

More...

NẮNG HÈ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Chớm hè đã nắng chang chang......

More...