TỰ VỊNH TUỔI 65 - Thơ Quỳnh Khương

TỰ VỊNH TUỔI 65

Mười năm thoắt cái đã qua rồi

Hưu trí về nhà chửa nghỉ ngơi

Xướng họa thơ văn trên cõi ảo

Giao lưu múa hát ở ngoài đời

Sớm ngày thanh thản bên con cháu

Chiều tối chan hòa với bạn chơi

Rèn luyện tinh thần và sức khỏe

Sống vui, hữu ích…Trí tâm ngời.

20/11/2017

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25287','aus4j1rk7r1unigd47v15toek4','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-26 11:41:26','/a310925/tu-vinh-tuoi-65-tho-quynh-khuong.html')