CƠ DUYÊN - Thơ Quỳnh Khương

CƠ DUYÊN
Ấp ủ bao năm đến tận giờ
Nay mình mới có được duyên cơ
Giao lưu Mạng ảo đêm ngày mộng
Xướng họa Thi đàn sớm tối mơ
Cảm xúc trào dâng lời vịnh cảnh
Tâm hồn lắng đọng tiếng bình thơ
Cùng nhau cố gắng trau giồi nhé!
Sát cánh kề vai để cập bờ.
05/11/2017