MÓN HỜI - Thơ Quỳnh Khương

     “MÓN HỜI”!

      (Thơ họa)

Xóm Lá đột nhiên mở chợ Trời

Mời chào đấu giá một “thằng Tôi”

Rùm beng quảng cáo hò rung đất

Ầm ĩ phô trương hét động giời

Kẻ muốn lưu hàng bèn nói ngược

Người cần xuất phiếu lại bàn xuôi

Văn thơ khuyến mại kèm theo đó

Phiên chợ hôm nay có món hời!
 

Phiên chợ hôm nay có món hời?

Xôn xao làng xóm gọi mời tôi.

Chị này gửi gắm lời tâm huyết

Anh nọ mang về ý ngược xuôi

Rao bán, mụ già còn kén đất

Chào mua, lão khọm lại khinh giời

Hai ngày đấu giá...hàng còn ế

Thôi, hãy thu gom gửi Cụ Trời!

29/10/2017​

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25287','ueeuajh9krs0sc6qtqvmuvj5j5','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-26 11:25:35','/a310032/mon-hoi-tho-quynh-khuong.html')