VIỆT NAM - Thơ Quỳnh Khương

VIỆT NAM 

(Họa thơ Lê Trường Hưởng)

Ngời ngời nước Việt ở phương Nam

Biên giới giang sơn đã vẹn toàn

Muôn bậc tiền nhân hằng giữ vững

Bao đời hậu thế vẫn lo toan

Non sông chiến thắng quân xâm lược

Dân tộc triệt tiêu lũ bạo tàn

Thế giới muôn người đều nể phục

Ngời ngời nước Việt ở phương Nam .

                      Ngày 21/4/2013