MỪNG QUỐC KHÁNH - Thơ Quỳnh Khương

MỪNG QUỐC KHÁNH 

 

Mừng ngày Quốc khánh rợp cờ hoa

Bác đọc khai sinh nước Cộng hòa

Độc lập tự do - Lời lắng đọng

Nhân từ bác ái - Tiếng lan xa

Dựng xây Tổ quốc luôn bền vững

Kiến thiết non sông mãi ấm nhà

Đất nước mạnh giàu - Dân hạnh phúc

Ta cùng khởi nhạc "Tiến quân ca"

 

Ta cùng khởi nhạc "Tiến quân ca"

Vững bước dựng xây đất nước nhà

Tổ quốc vinh quang giành độc lập

Non sông tươi đẹp nở ngàn hoa

Ruộng đồng bát ngát thơm hương lúa

Nhà máy tưng bừng rộn tiếng loa

Hào kiệt anh hùng ngời sử sách

Toàn dân đoàn kết - Khúc giao hòa !

                            Ngày 28/8/2013 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25287','47vp56kpqqcat6i27j9kgnve31','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-26 12:09:09','/a308558/mung-quoc-khanh-tho-quynh-khuong-1.html')