CHƠI THƠ - Thơ Quỳnh Khương

CHƠI THƠ

Làng thơ chấn động bởi vần ỒN

Chơi chữ, lựa từ thật khéo khôn

Ngẫu hứng - chàng tung câu tử vận

Say sưa - ả xuất tứ kinh hồn

Chiếu trên, mặc khách còn do dự

Mâm dưới, tao nhân đã dập dồn

Bảy chữ tám dòng ôm trọn nghĩa

Mỗi bài một vẻ - chẳng cần khuôn.

30/5/2017