OÁI OĂM! - thơ QUỲNH KHƯƠNG

OÁI OĂM!

Oái oăm thách đố cái vần ỒN

Giám khảo ra đề... rõ thật khôn!

Thiên hạ bao người lòng bối rối

Thế gian bấy kẻ dạ bồn chồn.

Lo toan sớm tối tìm câu đẹp

Suy nghĩ ngày đêm tránh sóng cồn

Buốt óc đau đầu tìm tứ, đối

Vận thông, ý thoát mới hoàn hồn.

27/5/2017