THƠ XUÂN - Thơ Quỳnh Khương

THƠ XUÂN 

Xuân về khai bút thả hồn mơ

Phú vịnh thăng hoa dạ thẫn thờ

Trời đất ngả nghiêng câu xướng họa

Thắm tình thi hữu đẹp vần thơ.

01/02/2017

QK