ÔI, THƠ ĐƯỜNG! - Thơ Quỳnh Khương

ÔI, THƠ ĐƯỜNG!

 

Mê mải chiếu Đường cứ ngẩn ngơ

Khi nào được thỏa những niềm mơ?

Loay hoay chọn lựa từng câu ch

Nghiêng ngả xoay vần các tứ thơ

Dạ cậu hằng mong lời muốn  ng

Lòng tôi vẫn ngóng ý còn ch

Bao phen vất vả cùng thi hữu

Mộng ước chưa thành - Tóc trắng phơ! 

17/4/2013

QK