DUYÊN THƠ - Thơ Quỳnh Khương

DUYÊN THƠ

 

Luật Đường khó vậy thế mà say

Nghiên cứu, nghĩ suy suốt cả ngày

Hấp tấp ghi nhanh lo ý lạc

Vội vàng tốc kí sợ từ bay

Bạn về trao đổi tìm vần mới

Khách đến luận bàn nhặt tứ hay

Họp mặt tao đàn luôn phấn khởi

Duyên thơ đằm thắm nghĩa tình đầy.                                       

29/5/2013