GỌI THƠ - Thơ Quỳnh Khương

GỌI THƠ

Anh gọi Nàng Thơ:''Thc dy thôi!''     

Để anh trao nụ thắm hoa cườ

Vần thơ bay bng - Diu no gió

Tung cánh Phượng Loan gia biển tri.

 

Nôn nao mãi ngóng đi anh ơi!     

Thơ đi - Đi thơ, nh chng nguôi

Lòng vả - Lòng sung, người bo vy     

Xoay vần, to hóa khéo trêu ngươi.

 

Anh em mình đứng dậy đi thôi

Tung cánh kề vai gia đất tri

Nước biếc non xanh - đây T quc

Tung hoành thỏa chí khp muôn nơi!

03/9/2012

QK