NỮ SĨ QUÊ CHOA - Thơ Quỳnh Khương

        Thái Anh                      Minh Tâm                  Hoa Hồng

 

NỮ SĨ QUÊ CHOA

(Họa xuất vận thơ Thái Anh)

Ba nàng* xướng họa cứ êm ru

Rành rẽ luật chơi lại bảo MÙ

Bằng trắc đối niêm đều đạt chuẩn

Câu từ ngữ nghĩa rất công phu

Mài nghiên xếp ý - o không dở

Múa bút lựa vần - mự chẳng ngu

Nữ sĩ quê choa tầm xuất sắc

Nhún mình khiêm tốn nhận là TRU**.

QK

.............................

* Ba nàng: Thái Anh , Minh Tâm, Hoa Hồng

**Tru (tiếng Nghệ An): Trâu

 

Bài xướng của chị Thái Anh:

KHỔ CÁI THÂN TÔI
 

Niêm luật xem xong rối tít mù
Vần bằng vần trắc lắm công phu
Đọc nhiều sao trí không hề nhập
Nghe mãi mà đầu tựa óc tru "1"
Ra vẻ hiểu rồi thơ với phú
Chơi ngông đường hoạ cứ lu bù
Đến khi đề xướng còn ngơ ngác
Vần điệu sai nhoè mới rõ ngu

"1" óc tru : óc trâu

Bài họa của Hồng Nguyễn:

NGU NHƯ TRU (Trâu)
 

Đường Thi em cũng rất tù mù
Ra vẻ ta đây đấng trượng phu
Bèn thử Trắc Bằng vươn giống Hạc
Ai ngờ Thất Luật gặm như Tru*
Phong Yêu** bệnh ấy vương cành mận
Hạc Tất** lỗi kia nghéo trái bù***
Muốn xướng vài bài toàn Chánh Nữu**
Hoạ thời Bất Luận thật rành ngu

 

Bài hoạ của chị Minh Tâm:

EM BIẾT PHẬN RỒI

Đường luật - xon ve - khó mịt mù
Xoay trần nom tựa gã tiều phu
Quanh năm quần quật oằn thân ngựa
Suốt tháng bầm vai nặng kiếp tru
Những tưởng ta đầy tài giỏi lắm
Xông vô mới biết đặc như bù
Chấp tay ngả nón thua hai chị
Em biết phận rồi - biết em ngu

Bài họa của anh Hồ Văn Thiện:

MỰ LÀM THƠ ĐƯỜNG

Mấy mự kêu thơ luật rối mù
Ngồi làm cứ tựa phải đi phu
Lật bằng né trắc như cày ruộng
Bắt đối soi niêm giống dắt tru
Ông xã vỗ đùi khen gấm dệt
Cụ đồ nheo mắt bảo giàn bù
Thôi thì ai thích chòi eo ót
Nỏ mắc phong yêu chẳng sợ ngu.

 

Bài họa của Trần Quang Tuân:

PHỤ NỮ XỨ NGHỆ

Xứ Nghệ mấy o hoạ rối mù

Nhân ngày phụ nữ muốn hơn phu 

Quanh năm vất vả thân như  ngựa 

Suốt tháng long đong kiếp tựa tru (Trâu)

Lục bát mượt mà chờ kẻ sánh?

Đường thi rành rọt đố ai bù?

Thông minh, tài giỏi là như thế

Sao lại khiêm nhường tự trách ngu?

20/10/2016

 

QUỲNH KHƯƠNG

Lời cảm ơn

Cảm ơn Trần Quang Tuân đã cho "ra lò" bài họa ca ngợi PH xứ Nghệ đúng vào ngày 20/10! Chị đưa lên trang chính để mọi người cũng thưởng thức nhé!

Trần Quang Tuân

Hoạ thơ

PHỤ NỮ XỨ NGHỆ

Xứ nghệ mấy o hoạ rối mù

Nhân ngày phụ nữ muốn hơn phu 

Quanh năm vất vả thân như  ngựa 

Suốt tháng long đong kiếp tựa tru ( Trâu)

Lục bát mượt mà chờ kẻ sánh?

Đường thi rành rọt đố ai bù?

Thông minh, tài giỏi là như thế

Sao lại khiêm nhường tự trách ngu?

20/10/2016

Trần Quang Tuân

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25287','pbe23auumqcvun3tcem16retj0','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-26 12:23:11','/a303625/nu-si-que-choa-tho-quynh-khuong-1.html')