CỨ MÃI TÌM - Thơ Quỳnh Khương

Cứ mãi tìm...

Một nửa nơi đâu cứ mãi tìm

Nỗi buồn sâu thẳm khuất trong tim

Cả đời ngóng đợi người tri kỉ

Trọn kiếp mong chờ khách cổ kim

Nguyệt lão se nhầm nên bối rối

Tơ hồng lỡ buộc phải đành im

Cõi trần duyên phận bao cay đắng

Một nửa chốn nao cứ mãi tìm…

Quỳnh Khương