ĐẾN THĂM SƠN MĨ - Thơ Quỳnh Khương

ĐẾN THĂM SƠN MĨ

 

Đến thăm Sơn Mĩ hôm nay

Lòng tôi xúc động tràn đầy xót thương.

Những người lao động bình thường

Bỗng dưng gặp phải tai ương dập vùi

Pháo thù nã xuống liên hồi

Vào hai xóm nhỏ… Than ôi! Còn gì?

Ba tốp lính Mĩ thực thi

Giết người, tàn phá chẳng hề nương tay

Trên trời chín chiếc máy bay

Đổ quân tràn xuống bao vây xóm làng

Như bầy thú dữ hung hăng

Đốt nhà, bắn giết… xóm làng xác xơ

Xóm Làng cùng với xóm Gò

Xác thây la liệt, trẻ thơ khóc gào

Vậy mà chúng chẳng hề nao

Xả súng giết sạch  - Tội nào lớn hơn?

Lòng dân chất chứa căm hờn…!

Ai gây nên cảnh tang thương thế này?

Đến thăm Sơn Mĩ hôm nay

Lòng tôi xúc động tràn đầy xót thương….

23/7/2016

QK

*Khu chứng tích Sơn Mĩ thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Quỳnh Khương

commenst

Những chứng tích về cuộc thảm sát Sơn Mĩ thật là rùng rợn! QK không dám treo ảnh lên. Kính mong mọi người lượng thứ!