QUAN DỞM -Thơ Quỳnh Khương

QUAN DỞM 

 

(Họa bài CÁI GHẾ của thi lão Thanh Minh)

Muốn ngự trên ngai phải bỏ tiền

Ngồi vào chễm chệ sướng như tiên

Tạo vây lập cánh gây thanh thế

Kết nhóm chia phe dựng chức quyền

Cần giúp đỡ ư? Đưa hối lộ!

Mong làm theo ý? Hãy cầu xin!

Muôn đời quan dởm đều như vậy

Nịnh nọt, lách luồn để ngóc lên.

07/7/2016 - QK

 

Bài họa của thi huynh Lê Trường Hưởng:

 

 

QUAN…TIỀN 

 

Thăng Quan tiến chức phải chi tiền

Vị trí…thơm tho sướng tựa tiên!

Kho báu xúc nhanh khi “hạ cánh”

Mỏ vàng vét vội lúc đương quyền

Người-người: quan hệ là mua bán

Việc-việc: giao thương chẳng thể xin!

Nén bạc xưa nay đâm…toạc giấy

Dân nghèo chẳng thể ngóc đầu lên!

 

Lê Trường Hưởng

Quỳnh Khương

Đáp từ

Cảm ơn anh Lê Trường Hưởng đã ghé thăm và góp bài họa. Em xin được treo bài lên trang chính ạ!

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

QUAN…TIỀN 

 

Thăng Quan tiến chức phải chi tiền

Vị trí…thơm tho sướng tựa tiên!

Kho báu xúc nhanh khi “hạ cánh”

Mỏ vàng vét vội lúc đương quyền

Người-người: quan hệ là mua bán

Việc-việc: giao thương chẳng thể xin!

Nén bạc xưa nay đâm…toạc giấy

Dân nghèo chẳng thể ngóc đầu lên!

 

Lê Trường Hưởng