THẮM ĐỎ TÌNH - Thơ Quỳnh Khương

Trọn đời tùng cúc tươi xanh lộc

Mãn kiếp trúc mai thắm đỏ tình

 

THẮM ĐỎ TÌNH

(Tung hoành trục khoán)

TRỌN  nghĩa ngàn năm giữ vẹn mình

ĐỜI    bao sóng gió vẫn trung trinh

TÙNG  vươn tán rộng ngăn giông tố

CÚC    rướn nhành cao đón gió lành

TƯƠI  thắm lá hoa màu rực rỡ

XANH non chồi búp sắc lung linh

LỘC    về cảnh vật thêm xinh đẹp

MÃN KIẾP TRÚC MAI THẮM ĐỎ TÌNH.

03/7/2016

QK

 

Bài họa:

 

LỘC TRỜI

TRỌN đạo trăm năm một chữ tình.

ĐỜI người hướng tới sự quang vinh.

TÙNG xanh vươn thẳng trong trời lộng.

CÚC trắng nhấp nhô trước cửa đình.

TƯƠI rói bông sen chào nắng sớm.

XANH rờn nhành liễu đón bình minh.

LỘC trời ban thưởng ai trung hậu

MÃN KIẾP TRÚC MAI THẮM ĐỎ TÌNH.

Phùng Đức Thủ - Quảng Ninh