SAY VỚI AI! - Thơ Quỳnh Khương

SAY VỚI AI!

(Tung hoành trục khoán)

EM  hỡi! Đâu rồi bạn trúc mai?

ƠI   người thiếu nữ dáng trang đài!

LỬA bừng khao khát tình tròn vẹn

TẮT nắng hững hờ nghĩa nhạt phai

BÌNH  cạn hết duyên đành giã biệt

KHÔ   li còn phận vẫn trông hoài

RƯỢU   nồng men thắm làm chi nữa

ĐỜI  VẮNG  EM  RỒI  SAY  VỚI AI !

30/6/2016

QK