ĐƯỜNG MƠ- Thơ Quỳnh Khương

 

ĐƯỜNG MƠ
 

Gió nồm hây hẩy dệt đường mơ

Hình bóng ai kia thấp thoáng mờ

Rặng liễu bần thần buông suối tóc

Phím đàn xao xuyến thả cung tơ

Ưu tư sớm tối lòng day dứt

Phiền muộn đêm ngày dạ ngẩn ngơ

Nguyệt lão tơ hồng sao chẳng thấu

Để niềm thương nhớ nhuộm tình thơ.


                                               15/12/2015