THĂNG HOA - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Đầu sáu đuôi năm đã tới rồi
Muối tiêu lốm đốm vẫn ham chơi

More...

CỨ MÃI TÌM - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Một nửa nơi đâu cứ mãi tìm...

 

More...

GỌI THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Anh gọi Nàng Thơ:''Thức dậy thôi!''     

Để anh trao nụ thắm hoa cười..... 

More...

THƠ XUÂN - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Xuân về khai bút thả hồn mơ

More...

SAY VỚI AI! - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Câu trục khoán:

Em ơi lửa tắt bình khô rượu

Đời vắng em rồi say với ai!

Vũ Hoàng Chương

More...