ÔI, THƠ ĐƯỜNG! - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Mê mải chiếu Đường cứ ngẩn ngơ

Khi nào được thỏa những niềm mơ?

More...

DUYÊN THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Họp mặt tao đàn luôn phấn khởi

Duyên thơ đằm thắm nghĩa tình đầy. 

More...

GỌI THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Anh gọi Nàng Thơ:''Thức dậy thôi!''     

Để anh trao nụ thắm môi cười..... 

More...

TIẾNG THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Tiếng thơ như tiếng lòng ta       

Tiếng thơ kết nối bạn xa bạn gần

More...

SAY THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Em đã say mềm những áng thơ

Miên man như sóng giỡn ven bờ

More...